Bli Medlem

Välkommen som medlem i Ideell förening
All-tid Småland

Kostnad 350:-/år

(medlemsavgift 100:-, serviceavgift 250:- ,faktureras)

Föreningen som gör småföretag runt om i Småland synliga.

Ni kommer att finnas med som medlem i vår turistbroschyr (10 000 ex sprids i hela Småland), Facebook, Hemsida.

Vi bjuder in till medlemsträffar, möjlighet att delta på mässa till reducerat pris, utbildningar, informationsträffar, nyhetsbrev, studieresa, m.m.

Detta behövs för att vi ska kunna lägga in er som ny medlem i All-tid Småland:

  • Företagsnamn
  • Kontakt person
  • E-mail adress
  • Telefon
  • Hemsida
  • Info om verksamheten
  • Logga i jpg eller pdf (om ni har logga)

Om du vill upphöra vara medlem, meddela senast 15 dec innevarande år till mail: lustgard@flahult.com

Post: All-tid Småland /Lindberg Flahult 2, 576 97 Vrigstad